Zveřejněte vlastní reportáž

Stali jste se svědky zajímavé události ve svém okolí? Prostřednictvím zpravodajského webu Zprávy 112 se o svou reportáž můžete podělit.

Podmínkou zveřejnění je především informační hodnota reportáže a kvalita záznamu.

Co točit?

Pokuste se zaznamenat zajímavé, vtipné reportáže, reportáže popisující důležité okamžiky. Můžete se zaměřit na projevy počasí ve svém okolí.

V reportáži uveďte, kde se odehrává a pokuste se dění komentovat.

Jak točit?

Reportáž můžete zaznamenat telefonem v libovolném z běžně užívaných formátů. Zaznamenávejte na šířku, snažte se, aby byl obraz správně zaostřen a příliš se netřásl.

Kdy reportáž zveřejníte?

Web Zprávy 112 je amatérský projekt, kterému se věnujeme ve volném čase – z toho důvodu reportáž nezpracujeme ihned, ale pokusíme se k ní dostat co nejdříve.

Jak reportáž pošlu?

Reportáž v podobě videozáznamu můžete nahrát prostřednictvím služby Mega.nz. Nejprve klikněte níže na tlačítko Upload Securely a pak na stránce, která se zobrazí, klikněte na tlačítko Upload a vyberte soubor s videem:

Po úspěšném nahrání videa můžete zaslat e-mail na adresu admin@zpravy112.cz, kde můžete uvést podrobnosti o reportáži a o sobě.

Nahráním reportáže potvrzujete, že vlastníte k danému záznamu autorská práva a udělujete nám povolení ke zveřejnění záznamu.