Proč nás úřady neupozorňují na konec platnosti občanských a řidičských průkazů?

Je paradoxní, že obec, respektive stát po občanech vyžadují povinnost mít aktuální průkaz, ale současně nenabízí možnost včasného připomenutí konce platnosti průkazu.

Česká republika na 40. místě globálního indexu podnikání (rok 2016)

Podnikání je hnacím motorem hospodářského růstu. Bez podnikání a podnikatelů by docházelo jen k minimu inovací, nízkému růstu produktivity a prakticky by se zastavil vznik nových pracovních míst. Jak měřit…

Nechci daně v pekle!

V posledních letech se opět dostává do povědomí téma daňových rájů a vyhýbání se placení daní.