Z trafiky…

„Dobrý den, jedny Haló noviny.“– „Ale Haló noviny už nevychází.“„Jedny Haló noviny, prosím.“– „Jste hluchej? Vždyť vám říkám, že Haló noviny už nevychází!“„Když to se tak dobře poslouchá.“

Tanky

V poslední době jsem na internetu narazil na spoustu nepěkných slovíček dehonestujících ruské tanky vzhledem k nízkým šancím na přežití posádky. Považte ale – takový americký Abrams má munici uloženou…

Berthold Woltze – Faktura za plyn (olej na plátně)

Židovské vtipy (1)

Letos se mi v hlavě urodil židovský vtip, tak jsem si řekl, že bych se o něho mohl podělit i zde: