Tanky

V poslední době jsem na internetu narazil na spoustu nepěkných slovíček dehonestujících ruské tanky vzhledem k nízkým šancím na přežití posádky. Považte ale – takový americký Abrams má munici uloženou odděleně od posádky v zadní části věže za odolnou přepážkou. Muniční prostor kryjí z horní strany panely (tzv. blowout panels), které při explozi munice slouží jako přetlakový ventil, který nasměruje explozi směrem od posádky. Takže při zásahu munice posádka sice přežije, ale zůstává v tanku zcela bez munice a šance na přežití.

Oproti tomu u ruského tanku funguje jako přetlakový ventil celá věž, která v případě zásahu munice odlétne i s posádkou do bezpečné vzdálenosti mimo dosah nepřátelské palby!

Вот, большая техника!