Další vlna podvodných SMS

V další vlně podvodných zpráv SMS se šíří požadavek na zadání dodacích údajů.