Mají „domškoláci“ nárok na ošetřovné?

Mají rodiče domškoláků nárok na ošetřovné po dobu uzavření základních škol?