Likvidace požáru metanolu v záchytné jímce skladovacích zásobníků firmy DUKOL byla námětem cvičení složek IZS v Ostravě


Vlivem porušení těsnosti potrubního rozvodu unikl metanol do záchytné jímky a začal hořet. Uhašení požáru vlastními silami není možné, proto dispečer výrobny volá na telefonní číslo 150 a žádá o vyslání sil a prostředků Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) a dalších složek IZS.

Přejít na původní článek

Zdroj článku: POŽÁRY.cz – HASICINA