Andělská záře u Shiloh

Po bitvě u Shiloh v dubnu 1862 zachránil mnoha vojákům občanské války život jev, kterému říkali „andělská záře“. Vojákům, kteří leželi dva deštivé dny v bahně, se ve tmě jejich rány doslova rozzářily.

Muži neměli pro podivnou záři žádné vysvětlení, ale lékaři si záhy všimli, že vojáci, kteří hlásili, že viděli svá zranění zářit, měli větší šanci na přežití než vojáci, kteří tuto záři neviděli. A nejen to, zdálo se, že mají také nižší míru infekce. Navíc bylo patrné, že se jejich zranění hojí mnohem rychleji než u kolegů, u kterých se záře neobjevila.

V roce 2001 sedmnáctiletý středoškolák Bill Martin a jeho kamarád Jonathan Curtis vyhráli mezinárodní vědeckou soutěž, když zjistili, že vojákům tehdy vlivem deště a chladu tak poklesla teplota, že se v jejich tělech vytvořily ideální podmínky pro růst bioluminiscenční bakterie Photorhabdus luminescens, která nakonec zničila „špatné“ bakterie, jež je mohly zabít.

O Martinovi a jeho kamarádovi Curtisovi vyšel v roce 2001 článek v Los Angeles Times: „Glowing Wounds and the Civil War“ (Svítící rány a občanská válka).

Curtis a Martin, oba středoškoláci z Marylandu, se rozhodli prozkoumat tento známý, ale v té době nevysvětlený jev. Martin jako fanoušek všeho z období občanské války spojil síly se svou matkou, která byla vědkyní z americké Zemědělské výzkumné služby (U.S. Agricultural Research Service) a zabývala se pro změnu válkou se škůdci na zemědělských plodinách v Coloradu – což je činnost, která se ukázala být překvapivě relevantní pro problematiku svítících ran.

Vyšlo najevo, že jedna ze strategií boje proti škůdcům, kterou paní Martinová sledovala, zahrnovala malou bakterii s velkým jménem Photorhabdus luminescens . Čtenáři znalí latiny si v tuto chvíli samolibě řeknou „Aha!“, protože vědí, že „luminescens“ znamená něco jako „záře“. A tahle breberka je opravdu známá tím, že svítí.

Curtis a Martin prováděli v laboratoři pokusy, které ukázaly, že kmeny P. luminescens produkují chemické látky, které zřejmě inhibují růst některých bakterií (ačkoli studenti si nesměli hrát se samotným mikrobem gangrény). A tak vznikla teorie vysvětlující andělskou záři u Shiloh: Bakterie se pravděpodobně dostala do rány a zabránila bakteriím způsobujícím gangrénu, aby se dále rozvíjely.