silnice III/10158 (ulice Hlavní), část obce Dřísy-u nádraží, Dřísy, okr. Praha-východ: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky, silnice č. III/10158 v k.ú. Dřísy. Od železničního přejezdu ke křižovatce se silnicí III/24417.; Objížďka – obousměrná: silnice III/24417 (ulice Lhotecká), Dřísy – silnice II/331, Lhota, okr. Praha-východ, Vydal: Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Přejít na původní příspěvek
Zdroj článku: Dopravní informace ŘSD, December 2, 2020