ulice Olšavní, Kunovice, okr. Uherské Hradiště: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce, uzavřena ulice Olšavní v prostoru křižovatky s ulicí Na Karmaku – provádění stavby nového silničního mostu přes řeku Olšavu a dokončování protipovodňových opatření( pouze v pracovní době od 7,30 do 17,00 hodin).
Po dobu uzavírky bude umožněn pouze vstup pro chodce a cyklisty vedoucí kolo, vjíždět do ulice bude umožněno pouze obyvatelům předmětných uzavřených úseků a po označené objížďce.
Průjezdnost pro integrovaný záchranný systém bude zajištěna individuálně.
Svoz komunálního a bio odpadu bude zajištěn ve svozové dny a časy dle dohody s odborem správy majetku.

; Objížďka – pro vozidla do 3,5 t : Silnice III/05017, ulice U Koupaliště, provizorní komunikace po hrázi protipovodňové ochrany do ulice Olšavní.
IZS má vjezd povolen i když je omezena tonáž., Vydal: Městský úřad Kunovice

Přejít na původní příspěvek

Zdroj článku: Dopravní informace ŘSD