silnice II/605, v katastru obce Cekov – v katastru obce Mýto, okr. Rokycany: Nebezpečné překážky


pomalu jedoucí vozidlo údržby, kosení travního porostu strojně, Vydal: SÚS Plzeňského kraje

Přejít na původní příspěvek

Zdroj článku: Dopravní informace ŘSD