silnice III/1354, v katastru obce Radětice – v katastru obce Bechyně, okr. Tábor: Omezení provozu a zákazy

most uzavřen stavební práce, úplná uzavírka silnice III/1354 – oprava mostu ev.č.1354-1 v k.ú. Bechyně a k.ú. Radětice u Bechyně.
Průjezd vozidlům IZS nebude v době úplné uzavírky umožněn. Objízdná trasa je vedena obousměrně po silnicích III/1354, II/135, II/122, III/12211 a III/12212 přes Bechyni, Senožaty, Rataje a Radětice., Vydal: Městský úřad Tábor

Přejít na původní příspěvek
Zdroj článku: Dopravní informace ŘSD, December 5, 2020