Prskavky navodí vánoční pohodu, ale mohu být i nebezpečné (video)

Na pracovišti zjišťování příčin vzniku požárů Institutu ochrany obyvatelstva se příslušníci zaměřili na otázku, jak nebezpečné mohou být prskavky. Prskavky jsou zařazeny o skupiny zábavní pyrotechniky výrobků kategorie F1, které představují velmi malé nebezpečí, mohou se používat i uvnitř obytných budov. Přesto prodej této pyrotechniky povolen pouze osobě, která dosáhla věku alespoň 15 let, a při jejím používání musíme dodržovat určitá pravidla.

Přejít na původní článek

Zdroj článku: Hasičský záchranný sbor České republiky – Aktuality, December 11, 2020