Sestavování rodokmenu s využitím internetu

Pokud máte rádi historii, nechybí vám trpělivost a současně oplýváte citem pro detail, možná byste chtěli zkusit sestavit vlastní rodokmen. Třeba vás tato možnost již napadla, ale nevěděli jste, jak začít. V následujícím článku se pokusím přiblížit několik možností, které dnes nabízí internet všem zájemcům o pátrání po předcích.

Principy sestavování rodokmenu

Sestavování rodokmenu může mnohým přinést až překvapivá zjištění. Tím nemyslím, že odhalíte modrou krev, která vám koluje v žilách, nebo mezi svými předky najdete historicky známou osobnost. Jistě, šance tady je, ale takové případy jsou spíše výjimkou. Často ale překvapí třeba jen to, že jste ve vzdáleném příbuzenském vztahu s někým, koho znáte od vidění, kolegou z práce nebo možná někým, kdo vám celý život pije krev. Takové zjištění přinese mezilidským vztahům zcela nový rozměr. Pro romantické povahy bude zajímavým zjištěním třeba skutečnost, že někdo z vašich předků padl ve válce nebo byl popraven jako zločinec.

Sestavování rodokmenu je práce jako každá jiná a bylo by možné ji zadat profesionálním genealogům. Cena se odvíjí od toho, zda jsou požadované archiválie dostupné v digitální podobě, nebo je nutné navštívit archivy osobně. Dále záleží na vašich požadavcích – zda vám stačí zpracování jedné linie, nebo požadujete opravdu bohatý rodokmen. Jednoduché rodokmeny v jedné linii, které vás zavedou do 19. století, lze získat za několik tisícovek. Cena podrobnějšího pátrání se může vyšplhat k několika desítkám tisíc. Pátrání v zahraničí je pak kategorie sama o sobě. 

Při svém bádání najdete místa, kde žili vaši předkové. Zjistíte, že dům, kolem kterého celý život chodíte, možná před sto lety postavil váš praprastrýc. Bude zajímavé zjistit, jakou prací se vaši předkové živili, odkud přišli do vašeho rodného města, zda váš rod pochází ze zahraničí, a mnoho dalšího.

Sestavování rodokmenu je mravenčí práce, která člověka velmi často zavede do slepé uličky, ale každý nový objev dokáže potěšit a naplnit euforií. Budete si připadat jako detektivové, badatelé a objevitelé v jednom. 

Pomohou historické dokumenty, rodné listy, oddací listy apod.

Základem je dostatek dokumentů s přesnými informacemi o datech narození a bydlišti předků. Cennými zdroji informací jsou určitě žijící příbuzní, takže je jednoznačně nejlepší začít včas u nich. Čím lepší výchozí pozici budete mít, tím bohatší rodokmen budete schopni sestavit. 

Určitě je dobré nemít přehnaná očekávání, protože pak nás překvapí každý, byť sebemenší posun dále. 

A čím se vybavit dále? Ideální je alespoň základní znalost němčiny a případně latiny, protože právě těmito jazyky je vedeno mnoho záznamů v českých archivech. Písma používaná matrikáři či faráři tvoří samostatnou kapitolu. Například německý kurent představuje oříšek, který odradí mnoho nedostatečně motivovaných zájemců. Když k tomu připojíme, že každý matrikář psal svou vlastní podobou písma, stávají se pro nás některé záznamy pouhou změtí klikyháků. Stačí se ale obrnit trpělivostí, dohledat si na internetu různé podoby písma používaného v minulosti a můžete luštit. Časem se do toho dostanete.

Digitální archivy

Výhodou je, že díky pokračující digitalizaci archivů zvládneme velkou část této práce z pohodlí domova. Pokud znáte místo a datum narození některého z předků, stačí vyhledat příslušný archiv například na tomto webu  http://www.genealogie.cz/aktivity/digitalizace a ponořit se do jeho hlubin. Jakmile najdete v archivu požadovanou osobu, většinou získáte jako další vodítko informace o jejích rodičích, takže můžeme pokračovat v jejich vyhledání. Často získáte také číslo popisné domu, odkud daná osoba pocházela. Dům pak můžete zkusit vyhledat v archivních mapách: http://archivnimapy.cuzk.cz/

Pokud se vám nedaří v archivech najít některé matriční knihy, bývá jedním z důvodů ochrana osobních údajů. Od posledního narození v knize totiž musí uplynout 100 let (v případě úmrtí nebo sňatku 75 let). Obecně takto na internetu získáte informace ze začátku 20. století a starší. Novější matriční knihy většinou digitalizovány nebudou.

V digitálních archivech dnes kromě matričních knih a kronik obcí najdete dokonce i třídní knihy, staré smlouvy apod. To vše může vést k zajímavým zjištěním.

České země byly po dlouhou dobu součástí Rakousko-Uherska, takže cenné informace by mohl přinést i archiv Rakouské národní knihovny, který najdete zde: https://anno.onb.ac.at/anno-suche/

V rakouském archivu najdete například i seznamy vojáků padlých v 1. světové válce včetně informací o jejich původu a místu, kde padli.

Štěstí můžete zkusit také na Facebooku, na kterém lze najít různé skupiny zabývající se historií nebo přímo genealogií. Cenným zdrojem informací mohou být také skupiny jednotlivých měst, kde lidé publikují archivní fotografie. Obvykle se zde sdružuje mnoho nadšenců se zájmem o historii dané obce. Ti mohou pomoci s identifikací starých fotografií nebo poskytnout odpovědi na vaše otázky. V různých genealogických skupinách třeba zase rádi pomohou s rozluštěním záznamu z matriční knihy.

Komerční genealogické online služby

S trochou štěstí se vám podaří sestavit dostatečně podrobný rodokmen, který můžete vložit například na web http://www.myheritage.cz/ – Jedná se o velice dobrou službu, která má i českou verzi a v základu je poskytována v češtině. Se základní verzí, která je zdarma, si vystačíte, pokud váš rodokmen nepřekročí 250 osob, což pro začátek bohatě stačí. 

Obrovskou výhodou webu My Heritage jsou tzv. inteligentní shody (Smart Match). Tato technologie vyhledává na základě vámi zadaných dat podobné větve rodokmenů a nabídne vám shody, takže vám v obrovské míře usnadní hledání. Může se stát, že se vám takto objeví celá větev rodokmenu a vy se ve svém pátrání posunete o desítky let dál. Mě osobně tato funkce vyvedla ze slepé uličky, když mě pátrání po rodných listech zavedlo na počátek 19. století do Polska. Povedlo se mi takto posunout se o dvě generace hlouběji v rodokmenu a čas od času, jak i ostatní přidávají do této služby své rodokmeny, se mi zobrazí další shody. 

A když jsme u pátrání v zahraničí, mohu říci, že to nemusí znamenat jen komplikace. Pokud se někdo z vašich předků v minulosti odstěhoval do Spojených států, máte téměř stoprocentní jistotu, že zanechal stopu v některém ze sčítání lidu, databázi hrobů či jiném archivu. 

Na závěr dodávám, že v případě tvorby rodokmenu je na místě trpělivost. Nejde ani tak o výsledek jako o samotný proces objevování, analyzování informací, luštění mnohdy nečitelného písma a ten pocit, když se vám podaří přidat další osobu a dostat se v rodokmenu zase o větev dál. 

Ideální je nemít přehnaná očekávání a připravit se na to, že mnohokrát skončíte ve slepé uličce, ze které se třeba v budoucnu dostanete úplnou náhodou, když například dojde k aktualizaci některého z digitálních archivů.

Autor: Martin Staviař, nezávislý autor článků