silnice III/32531, v katastru obce Lochenice, okr. Hradec Králové: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice III/32531 v úseku Sendražice – křižovatka silnice I/33 z důvodu úpravy silnice v místě křížení stavby D11 1106 Hradec Králové – Smiřice.; Objížďka – bez rozlišení: po silnici III/32531 (Sendražice), III/3252 (Neděliště), III/3254, I/33 – obousměrně, Vydal: Magistrát města Hradec Králové

Přejít na původní příspěvek
Zdroj článku: Dopravní informace ŘSD, December 7, 2020